CHELIDONIUM 眼药水 (10 ml)

(4)
产品号: 01613360

生产商: WELEDA AG
基本价格 ¥ 740.00/100 ml
品牌: Weleda

688 元起免基本运费
交货时间15个工作日
×

交货时间15个工作日.


¥ 98.74
¥ 74.00*
收藏夹
  • 优惠的价格
  • 全部原装品
海外直邮购物小贴士

提示

Chelidonium Augentropfen Rh D 4
CHELIDONIUM 眼药水 (产品规格: 10 ml) 可在本网站获取.


生产商: WELEDA AG, Moehlerstr. 3-5, 73525 Schwäbisch Gmünd

CHELIDONIUM 眼药水  在 cn.apo.com 订购

CHELIDONIUM 眼药水 (10 ml)

交货时间15个工作日
×

交货时间15个工作日.


688 元起免基本运费
¥ 98.74
¥ 74.00*