Ajona 牙膏 (25 ml)

(5)
产品号: 07150010

生产商: Dr.Rudolf Liebe Nachf.GmbH & C
基本价格 ¥ 76.00/100 ml

549 元起免基本运费
交货时间15个工作日
×

交货时间15个工作日.


¥ 19.00*
收藏夹
  • 优惠的价格
  • 全部原装品
海外直邮购物小贴士

提示

Ajona Stomaticum Zahncreme
Ajona 牙膏 (产品规格: 25 ml) 可在本网站获取.


生产商: Dr.Rudolf Liebe Nachf.GmbH & C, Max-Lang-Str. 64, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Ajona 牙膏  在 cn.apo.com 订购

Ajona 牙膏 (25 ml)

交货时间15个工作日
×

交货时间15个工作日.


549 元起免基本运费
¥ 19.00*